Trädgårdsarkitektur

Trädgårdsarkitektur - steg för steg

(priserna gäller privatpersoner och är ink. moms)

 

 

Steg 1 | FORM

Platsen ges form och struktur. Noggrann platsanalys samt genomgång av kundens önskemål, behov och drömmar.

I formgivningen ser jag till de praktiska funktionerna och platser att vara på. Trädgårdens gröna volymer definieras och binds samman till en fungerande helhet. Detaljnivån är låg men vissa karaktärsväxter väljs ut.

En grund att utgå ifrån.

Material som överlämnas:

- planskiss

 

Pris: från 13 000 kr beroende på trädgårdens grundförutsättningar.

 

 

 

Steg 1 + 2 | FORM + KARAKTÄR

Trädgårdens karaktär utformas; olika rumsligheter förtydligas och förslag på material och fler karaktärsväxter presenteras. För att enkelt kommunicera trädgårdsrummens karaktär tas olika vyer fram, på så sätt blir det lättare att se och förstå trädgårdens rumsliga volymer.

Material som överlämnas:

- planskiss

- skiss/vy/karaktärscollage

- enklare växtförslag

- materialförslag

 

Pris: från 23 000kr beroende på trädgårdens omfattning och förutsättningar.

 

 

 

Steg 1 + 2 + 3 | FORM + KARAKTÄR + DETALJ

Växtkomposition och detaljerade val av sorter för platsens specifika ståndort (mikroklimat+jordmån+konkurrenskraft). Här läggs extra omsorg på varje planterings helårsuttryck i blommor, blad, färg och form samt samspelet mellan huset och trädgårdens olika delar. Hög detaljgrad.

Material som överlämnas:

- planskiss

- skisser/vyer/karaktärscollage

- växtlista med specifika sortval, växtbilder och färgpalett

- collage med hårda material samt förslag på konstruktion

 

Pris enligt offert .

 

 

Offert kan lämnas efter platsbesök.

 

Planritning:

Du kan själv beställa en planritning över din tomt på stadsbyggnadskontoret i din kommun.

 

Resekostnader:

Resa 1,5 timme t.o.r. ingår. Därefter tillkommer milersättning på 50kr/mil + 450kr/påbörjad timme.

 

TILLÄGGSTJÄNSTER:

- Uppmätning av trädgård (450kr/tim)

- Planteringsplan och växtförteckning inför anläggning (750kr/tim)

- Skötselinformation, beskriver etableringsskötsel samt underhåll av trädgårdens olika delar (750kr/tim)

- Projektledning vid anläggning, kontakt med anläggare och leverantörer (450kr/tim)

- Inköp av växter samt plantering, garanterat förmånligt pris och hög kvalitet (450kr/tim)

 

 

 

Trädgårdsarkitektur

Varje trädgårdsägare har sina drömmar, precis som varje trädgård har sitt unika utgångsläge. Genom att anlita en professionell trädgårdsdesigner får ni hjälp att hitta en form och struktur i trädgården som passar just er. Mitt jobb är att föra samman era behov och önskemål med trädgårdens förutsättningar, allt för att kunna skapa en trädgård som passar just er. Målet är att skapa gröna rum som används - där både människor och växter trivs.

 

Jag hjälper er med allt från idé till färdig trädgård.

 

Copyright @ Hirdman Trädgårdsbyrå 2017