OM
Malin Hirdman Trädgårdsdesign Lund

 

 

Hirdman Trädgårdsbyrå ägs och drivs av Malin Hirdman; trädgårdsingenjör utbildad vid SLU Alnarp och med en examen i landskapsplanering.

Vid ritbordet formger Malin gröna ytor i detaljerad skala. Stor vikt läggs vid noggrann analys - nödvändiga funktioner, platsens förutsättningar och växternas krav. Och såklart användarens behov, önskemål och drömmar. Målet är att skapa gröna rum som varar länge, platser där både människor och växter trivs!

 

En stor inspirationskälla är relationen mellan landskap, trädgård och människa. Naturen fungerar ofta som förebild där växterna bildar rum och platser som människan kan förhålla sig till. I mötet mellan det vilda och det formade skapas dynamiska kompositioner, både strukturmässigt och i växtkomposition.

 

Sedan 2015 driver Malin företaget Hirdman Trädgårdsbyrå. I Januai 2018 flyttades kontoret till Lund där hon sitter tillsammans med tre andra trädgårdsingenjörer.

 

 

Drömprojekt:

Att få vara med och planera ett bostadsområde utifrån den befintliga naturen - innan man går in med maskiner och röjer. Att skapa plats för människan med respekt och hänsyn till den befintliga vegetationen, det skulle vara kul att göra!

Hirdman trädgårdsbyrå

är en del av

SKÄRPA STUDIO

Copyright @ Hirdman Trädgårdsbyrå 2019