Form & Struktur, Genarp

FORM & STRUKTUR

Många funktioner på liten yta kräver eftertanke. Nuvarandra ägarna visste vad de ville ha ut av ytan men kände att de behövde hjälp att få ihop bitarna till en harmonisk helhet.

 

Stort fokus har lagts på mötet mellan trädgårdens olika delar och funktioner. Genom förlängda linjer, topografiska trösklar och avvägda materialmöten skapas rörelse och dynamisk rumslighet.

 

Förutom en form och struktur att utgå ifrån ville familjen gärna ha tips på en färgpalett som kunde passa till husets röda tegelfasad.

Resultatet är en lummig bakgård med plats för mycket: kaffe i skuggan på tu man hand och storslagna grillkalas under pergolan tillsammans med vännerna. Plats för cykelfix, smultron på strå och barfotafötter i gräset.

 

 

Hirdman Trädgårdsbyrå har tagit fram trädgårdens grundform, färgpalett och vissa specifika växtförslag enligt överenskommelse.

Färgpalett framtagen till projektet på Heckebergavägen.
Baksidan domineras av en rundad gräsmatta.
Fikonets frisk grönska mot tegelvägg, inspirationsbild.
Echinacea med cremevita kronblad
Alunrot med dekorativ färgsättning
Att komponera växter i toner som harmonierar till husets färger kräver eftertanke. Här finns inga rätt och fel, bara tycke och smak!

Hirdman trädgårdsbyrå

är en del av

SKÄRPA STUDIO

Copyright @ Hirdman Trädgårdsbyrå 2019