Radhus, Genarp

RADHUSTRÄDGÅRD, GENARP

Compact living i trädgårdsform: här skapas en aktivitetsträdgård full av lek, odling och gemenskap. Fokus på platsanpassat växtval och skötselbegränsande åtgärder i planeringen. Allt för att minska skötseltid och maximera fritiden för familjen!


Hirdman Trädgårdsbyrå har tagit fram trädgårdens grundform med vissa specifika växtförslag enligt överenskommelse.


Illustrationsplan radhus trädgårdsritning

Hirdman trädgårdsbyrå

är en del av

SKÄRPA STUDIO

Copyright @ Hirdman Trädgårdsbyrå 2019