Trädgårdsarkitektur

Trädgårdsarkitektur - steg för steg

(priserna gäller privatpersoner och är ink. moms)

 

 

Steg 1 | FORM

Platsen ges form och struktur. Noggrann platsanalys samt genomgång av kundens önskemål, behov och drömmar.

I formgivningen ser jag till de praktiska funktionerna och platser att vara på. Trädgårdens rumsligt och gröna volymer definieras och binds samman till en fungerande helhet. Detaljnivån är låg men karaktärsväxter väljs ut.

En grund att utgå ifrån.

Material som överlämnas:

- skalenlig planskiss

 

Pris: från 13 000 kr beroende på trädgårdens grundförutsättningar.

 

 

 

Steg 1 + 2 | FORM + KARAKTÄR

Trädgårdens karaktär utformas och förslag på material och växtkomposition presenteras. För att enkelt kommunicera trädgårdsrummens karaktär tas olika vyer fram, på så sätt blir det lättare att se och förstå trädgårdens rumsliga volymer.

Material som överlämnas:

- skalenlig planskiss

- skiss/vy/karaktärscollage

- växtlista med växtbilder

- förslag på hårda material

 

Pris: från 23 000kr beroende på trädgårdens omfattning och förutsättningar.

 

 

 

Steg 1 + 2 + 3 | FORM + KARAKTÄR + DETALJ

Förutom formgivning och materialval tar vi här fram det material som behövs inför anläggning. Vi beräknar åtgång av växter samt upprättar en planteringsplan. Här kan ni även välja till en plan för belysning.

Material som överlämnas:

- skalenlig planskiss

- skisser/vyer/karaktärscollage

- växtlista med växtbilder

- collage med hårda material samt förslag på konstruktion

- markberedningsplan

- planteringsplan

- belysningsplan

 

Pris enligt offert .

 

 

Offert kan lämnas efter platsbesök.

 

Planritning:

Du kan själv beställa en planritning över din tomt på stadsbyggnadskontoret i din kommun.

 

Resekostnader:

Resa 1,5 timme t.o.r. ingår. Därefter tillkommer milersättning på 50kr/mil + 450kr/påbörjad timme.

 

TILLÄGGSTJÄNSTER:

- Uppmätning av trädgård (450kr/tim)

- Skötselinformation, beskriver etableringsskötsel samt underhåll av trädgårdens olika delar (750kr/tim)

- Projektledning vid anläggning, kontakt med anläggare och leverantörer (450kr/tim)

- Inköp av växter samt plantering, garanterat förmånligt pris och hög kvalitet (450kr/tim)

 

 

 

Hirdman trädgårdsbyrå

är en del av

SKÄRPA STUDIO

Copyright @ Hirdman Trädgårdsbyrå 2019