VISION
tallstammar mellan murarna, vackra materialmöten
tallrötter och fötter

VISION

Trädgårdsformgivning handlar om att rita och planera smart och långsiktigt. Det tror vi görs bäst genom att definiera och förhålla oss till det befintliga. Att ”göra trädgård” handlar inte om att röja bort och jämna ut - då tappar vi både historien och sammanhanget, dessutom är det lätt att skada markstruktur och ekosystem. Man behöver sällan börja om från början. Istället utgår vi från det som finns och tar det därifrån. Om platsen är ”svår” finns det oftast växttekniska lösningar som kan hjälpa till att lösa problemet.

 

Vi strävar efter en dynamik där trädgården får växa och utvecklas samtidigt som människan i den upptäcker nya sidor hos den: hittar platser att vara på, utsiktspunkter och precis de där ställena där kvällssolen håller sig kvar som längst. Men som formgivare kan vi bara addera elementen, det är alltid upp till användaren att ”upptäcka” dem.

 

Trädgård tar tid, precis som vi, och så måste det få vara.

 

 

tallar mot en skogsfond, trädgård och landskap

Hirdman trädgårdsbyrå

är en del av

SKÄRPA STUDIO

Copyright @ Hirdman Trädgårdsbyrå 2019