HEM

Hirdman Trädgårdsbyrås tjänster och expertis hittar ni numera på Skärpa Studio AB.

Läs mer på www.skarpastudio.se eller kontakta mig på malin.hirdman@skarpastudio.se

Trädgård behöver tid, precis som vi, och så måste det få vara


Trädgårdsdesign


Genom att anlita en professionell trädgårdsdesigner får ni hjälp att hitta en form och struktur i trädgården som passar just er. Mitt jobb är att föra samman era behov och önskemål med trädgårdens förutsättningar, allt för att kunna skapa en trädgård som passar er och platsen ni bor på.


Målet är att skapa gröna rum som används - där både människor och växter trivs.


Rådgivning


Platsbesök, inventering, bollplank.

För dig som vill göra själv men behöver någon att dryfta dina idéer med. Eller för er som just blivit med trädgård och vill förstå strukturen och lära dig mer om växterna. 


En rådgivning ger en bra introduktion till din trädgårds potential, utmaningar och förutsättningar. Jag svarar på frågor och vi diskuterar lösningar.


Föreläsning / Workshop


Jag erbjuder föreläsningar och workshops i och kring ämnet trädgård: landskapsvandringar, praktisk platsanalys, växtkomposition eller inspirationsföreläsningar.


Jag har bland annat hållt föreläsningar på HDK Göteborg, SLU Alnarp, Hvilan Utbildning och för olika föreningar.

Kontakta mig för att höra mer.

Välkommen till Malin Hirdman, Trädgårdsingenjör Design


Vår livsmiljö

Relationen mellan människa, trädgård och landskap fascinerar mig. Bandet mellan oss och vår omgivning påverkar hela våra liv och därför är vår direkta livsmiljö och hur den är utformad viktig. Det kan handla om parkerna i staden eller skogen runt husknuten. Men för många börjar det med den egna trädgården eller bostadsgården.

 

Vid ritbordet 

Trädgårdsdesign är så mycket mer än bara en tjusig planskiss.

Det är att ta sig an en plats, intressera sig för människorna som ska använda den och att se hur de gröna rummen kommer förändras över tid. En viktig del av mitt arbete är att förstå platsens förutsättningar och hitta rätt växt för estetik och funktionen. Intresset för rumslighet och hur växter kan fungera som gröna byggstenar är djupt rotat och det märks i mina designer. Och det kommer kännas på platsen efteråt.


Företaget ägs och drivs av Malin Hirdman; trädgårdsingenjör utbildad vid SLU Alnarp och med en examen i landskapsplanering. Kontoret finns på Skärpa Studio, Grönegatan i Lund; trädgård och odlingar ligger utanför Dalby/Genarp.