HEM

HIRDMAN

Trädgård behöver tid, precis som vi, och så måste det få vara


Trädgårdsdesign


Genom att anlita en professionell trädgårdsdesigner får ni hjälp att hitta en form och struktur i trädgården som passar just er. Mitt jobb är att föra samman era behov och önskemål med trädgårdens förutsättningar, allt för att kunna skapa en trädgård som passar er och platsen ni bor på.


Målet är att skapa gröna rum som används - där både människor och växter trivs.


Rådgivning


Platsbesök, inventering, bollplank.

För dig som vill göra själv men behöver någon att dryfta dina idéer med. Eller för er som just blivit med trädgård och vill förstå strukturen och lära dig mer om växterna. 


En rådgivning ger en bra introduktion till din trädgårds potential, utmaningar och förutsättningar. Jag svarar på frågor och vi diskuterar lösningar.


Föreläsning / Workshop


Jag erbjuder föreläsningar och workshops i och kring ämnet trädgård: landskapsvandringar, praktisk platsanalys, växtkomposition eller inspirationsföreläsningar.


Jag har bland annat hållt föreläsningar på HDK Göteborg, SLU Alnarp, Hvilan Utbildning och för olika föreningar.

Kontakta mig för att höra mer.


Välkommen till Hirdman TrädgårdsbyråAtt koppla ihop människan med det gröna. För mig handlar trädgårdsdesign om att planera smart och långsiktigt, utan av för den delen ge avkall på de rumsliga och estetiska värdena som våra gröna rum kan ge oss. Det kan handlar om hur vi tar hand om vårt dagvatten eller att identifiera förutsättningarna för att kunna välja rätt växter för platsen. 

Jag är övertygad om att det finns en trädgård för alla, ibland behövs bara lite hjälp med att hitta den. 


Du behöver sällan börja om från början. Att ”göra trädgård” handlar sällan om att röja bort och jämna ut, då tappar vi både historien och sammanhanget - dessutom är det lätt att skada markstruktur och ekosystem. Istället utgår jag från det som finns och tar det därifrån. Om platsen är ”svår” finns det oftast växttekniska lösningar som kan hjälpa till att lösa problemet. 


En trädgård blir aldrig färdig, det är en del av tjusningen. I bakhuvudet finns alltid det långa perspektivet med mig. Det som tar hänsyn till platsen om 10, 50 och 100 år. Det är något befriande med tanken att vi gör detta för fler än bara oss själva, att växterna har sin naturliga gång och att träden vi planterar idag så småningom kommer ge skugga åt andra.