OM


Det här är Hirdman Trädgårdsbyrå


För mig är trädgårdsdesign en balansgång; att planera smart och långsiktigt utan av för den delen ge avkall på de rumsliga och estetiska värdena som våra gröna rum kan ge oss. Jag är övertygad om att det finns en trädgård för alla, ibland behövs bara lite hjälp med att hitta den. 


Du behöver sällan börja om från början. Att ”göra trädgård” handlar sällan om att röja bort och jämna ut, då tappar vi både historien och sammanhanget - dessutom är det lätt att skada markstruktur och ekosystem. Istället utgår jag från det som finns och tar det därifrån. Om platsen är ”svår” finns det oftast växttekniska lösningar som kan hjälpa till att lösa problemet. 


En trädgård blir aldrig färdig, det är en del av tjusningen. I bakhuvudet finns alltid det långa perspektivet med mig. Det som tar hänsyn till platsen om 10, 50 och 100 år. Det är något befriande med tanken att vi gör detta för fler än bara oss själva. Att växterna har sin naturliga gång och att träden vi planterar idag så småningom kommer ge skugga åt andra.


Att koppla ihop människan med det gröna, det är trädgårdsdesign.


// Malin

Kontakt

Kontakta mig gärna om du är intresserad av någon av mina tjänster: