Form & Struktur, Genarp

FORM & STRUKTUR

Många funktioner på liten yta kräver eftertanke. Nuvarandra ägarna visste vad de ville ha ut av ytan men kände att de behövde hjälp att få ihop bitarna till en harmonisk helhet.


Stort fokus har lagts på mötet mellan trädgårdens olika delar och funktioner. Genom förlängda linjer, topografiska trösklar och avvägda materialmöten skapas rörelse och dynamisk rumslighet.


Resultatet är en lummig bakgård med plats för mycket: kaffe i skuggan på tu man hand och storslagna grillkalas under pergolan tillsammans med vännerna. Plats för cykelfix, smultron på strå och barfotafötter i gräset. 


Hirdman Trädgårdsbyrå har tagit fram trädgårdens grundform, färgpalett och vissa specifika växtförslag enligt överenskommelse.

Baksidan domineras av en rundad gräsmatta.
Malin Hirdman Trädgårdsingenjör

Copyright © Malin Hirdman

Följ oss