Naturpool, Skåne

NATURPOOL OCH GLÄNTOR

Natursköna kulturlandskap där hus, trädgård och skog gradvis möts.


I detta projekt fanns önskemål om att varsamt ta sig an platsens unika och naturnära identitet. Den kringliggaungarna , ängen och ekdungarna skulle successivt möta de sociala ytorna i form av sittplats, växthus och naturpool.


För att fånga in trädgården och ge ögat något att fästa vid planteras bokhäck som en mjuk övergång till den kringliggande naturen. Bokhäcken ger en helårsupplevelse med sina intensiva färgskiftningar.


Trädgården får flera olika rum. En köksträdgård med ett stort växthus för umgänge. En ängsartad fruktlund med klippta gångar. Gläntan med magnolior i blickfånget och gästhuset på kullen under ekarna.


Naturpoolen blir ett levande och mer miljövänligt alternativ till hemmapool är en traditionell klorpool. Här renas vattnet med hjälp av sandfilter och vegetation. Ett fantastiskt alternativ som vi hoppas fler kommer välja framöver.


De stora sociala sittytorna på husets fram- och baksida fyller sina tydliga funktioner och ger möjlighet till både sol och skugga.


Hirdman Trädgårdsbyrå har utfört ståndortsanalys, gjort växtval samt växtkomposition med helårsaspekt.

Köksträdgård med kastenjestaket och odlingsbäddar. Växthuset blir en social plats och ett vackert blickfång från huset.
Malin Hirdman Trädgårdsingenjör

Copyright © Malin Hirdman

Följ oss