Radhus, Lund

RADHUSTRÄDGÅRD, LUND

Compact living i trädgårdsform: här skapas en aktivitetsträdgård full av lek, odling och gemenskap. Fokus på platsanpassat växtval och skötselbegränsande åtgärder i planeringen. Allt för att minska skötseltid och maximera fritiden för familjen!


Hirdman Trädgårdsbyrå har tagit fram trädgårdens grundform med vissa specifika växtförslag enligt överenskommelse.


Illustrationsplan radhus trädgårdsritning
Malin Hirdman Trädgårdsingenjör

Copyright © Malin Hirdman

Följ oss