Skärgårdsvilla, Öckerö

TORPET VID HAVET

Växtkomposition i skärdgårdsmiljö med perenner och buskar som tål vind, hetta och torka.


Utmaningen att skapa livsrum och trivsel i en liten trädgård ute i Göteborgs norra skärgård, den triggar igång ståndortsnörden i mig.


Här har den gamla känslan tagits tillvara med hjälp av traditionella växtval såsom syrén och pioner. Bersåer och lövgångar skapar plats för lek och umgänge. Den lummiga grönskan skyddar från insyn från de närliggande granntomterna.


Hirdman Trädgårdsbyrå har utfört ståndortsanalys, gjort växtval samt växtkomposition med helårsaspekt.

I berghällens skrevor planteras trift, nejlika och gräslök. Växter som trivs på platsen utan att kräva skötseln samtidigt som de samspelar med husets karaktär och historia.
Malin Hirdman Trädgårdsingenjör

Copyright © Malin Hirdman

Följ oss