TRÄDGÅRDSDESIGN

Designpaket

STEG FÖR STEG

Steg 1     |     FORM

Platsen ges form och struktur med placering av önskade funktioner såsom växthus, sittplatser i olika väderstreck, utformning av köksträdgård etc. Trädgårdens rumsligt och gröna volymer definieras och binds samman till en fungerande helhet. Detaljnivån är låg men karaktärsväxter väljs ut såsom träd och häckar. Detta kan ses som en grund för er att utgå ifrån.

Material som överlämnas:

- skalenlig planskiss


Pris: från 17 000 kr ink. moms, beroende på trädgårdens grundförutsättningar.

Steg 1 + 2      |       FORM + KARAKTÄR

Trädgårdens karaktär utformas och förslag på material och växtkomposition presenteras. För att enkelt kommunicera trädgårdsrummens karaktär tas olika vyer fram, på så sätt blir det lättare att se och förstå trädgårdens rumsliga volymer.

Material som överlämnas:

- skalenlig planskiss

- skiss/vy/karaktärscollage

- växtlista med växtbilder

- förslag på hårda material


Pris: från 25 000kr ink. moms, beroende på trädgårdens omfattning och förutsättningar.

Steg 1 + 2 + 3     |     FORM + KARAKTÄR + DETALJ

Förutom formgivning och materialval tar vi här fram det material som behövs inför anläggning. Vi beräknar åtgång av växter samt upprättar en planteringsplan. Här kan ni även välja till en plan för belysning.

Material som överlämnas:

- skalenlig planskiss

- skisser/vyer/karaktärscollage

- växtlista med växtbilder

- collage med hårda material samt läggningsmönster

- förslag på konstruktion

- markberedningsplan

- planteringsplan

- belysningsplan + förslag på armatur


Pris enligt offert 

Trädgårdsdesign

 

Varje projekt inleds med ett platsbesök där ni berättar om era önskemål och tankar. Vi tittar på platsens förutsättningar och vi punktar upp vad ni vill ska ingå i er nya trädgård.

Efter detta återkommer jag med en offert på vad desinguppdraget kommer kosta. När vi är överens påbörjar jag mitt arbete vid ritbordet.


Trädgårdsägaren tillhandahåller en skalenlig karta. Ni kan själva beställa en planritning över er tomt på stadsbyggnadskontoret i er kommun. Om trädgården/tomten har stora höjdskillnader kan en uppmätning bli nödvändig innan trädgården ritas.

Resekostnader:

Kostnad för resa tillkommer med milersättning på 45kr/mil + 450kr/påbörjad timme. På priset tillkommer moms 25%


TILLÄGGSTJÄNSTER:

- Uppmätning av trädgård (552kr/tim + moms)

- Skötselinformation, beskriver etableringsskötsel samt underhåll av trädgårdens olika delar (935kr/tim + moms)

- Projektledning vid anläggning, kontakt med anläggare och leverantörer (552kr/tim + moms)

- Inköp av växter samt plantering, garanterat förmånligt pris och hög kvalitet (552kr/tim + moms)